Hírek

Készüljön fel velünk a NAV online számlára

2018-06-19 Intertechnika

A 2018. július 1-től kötelező számlaadat-szolgáltatáshoz regisztrálnia kell mindenkinek, aki belföldi adóalanyok számára legalább 100 ezer forint áfatartalmú számlát állít ki, akár számlázó programmal, akár számlatömbben.

A kötelezően szolgáltatandó adatok köre kibővül, az adatszolgáltatás 2018. július 1-jétől a számlának, számlával egy tekintet alá eső okiratnak az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) szerinti valamennyi kötelező adatára kiterjed. Továbbá az adatszolgáltatás elválik a bevallástól és a következők szerint teljesítendő:

  • Számlázó programmal történő számlázás esetén a számlaadatok a számlázó programból a kiállítás után azonnal, XML formátumban, interneten keresztül továbbítandók a NAV-nak.
  • nyomtatvány felhasználásával történő számlázás (vagyis kézi számlázás) esetén az adatszolgáltatást 5 naptári napon belül kell teljesíteni, mégpedig úgy, hogy a számla, a számlával egy tekintet alá eső okirat adatait webes felületen kell rögzíteni. Kézi számla esetében az adatszolgáltatási határidő rövidül akkor, ha a számla 500 000 forint vagy azt meghaladó összegű áthárított adót tartalmaz. Utóbbi esetben az adatszolgáltatás a számlakibocsátás utáni napon teljesítendő.

Az adatszolgáltatást és regisztrációt a NAV Online Számla felületén lehet elvégezni. A regisztrációhoz ügyfélkapus hozzáférésre van szükség.

Ha egy megbízható és az új, elektronikus adatszolgáltatásra alkalmas számlázóprogramot keres, akkor tekintse meg kínálatunkat: online számlázó programok
Egy professzionális számlázó programmal önnek nincs más dolga, mint regisztrálni a NAV online felületén és gondoskodni a számlázó program internet kapcsolatáról.

Nyugtaadás vásárokon, fesztiválokon, alkalmi rendezvényeken

2017-08-02 Intertechnika

Tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, hogy 2017. augusztus 1-én megjelent a NAV tájékoztatása “Nyugtaadás vásárokon, fesztiválokon, alkalmi rendezvényeken” címmel, amely segítséget nyújt ahhoz, hogy milyen esetekben kell ilyen jellegű rendezvényeken online pénztárgépet használni.NAV oldalán: Nyugtaadás vásárokon, fesztiválokon, alkalmi rendezvényeken

Tudnivalók az átszemélyesíthető pénztárgépekről

2017-06-13 Intertechnika

Tudnivalók az átszemélyesíthető pénztárgépekrőlAz online pénztárgépekre vonatkozó műszaki előírásokat 1a 9/2016 (III.25.) NGM rendelet megváltoztatta. Az új követelményeknek megfelelően a pénztárgépeknek alkalmasak kell lenniük az üzemeltető váltás megvalósítására, azaz „átszemélyesítés”-re.Átszemélyesítés minden olyan pénztárgépen megvalósítható, amely erre műszakilag alkalmas. A szoftverfrissítések ütemezése a forgalmazó kompetenciája.Az új követelményeknek megfelelő pénztárgép típusok listája az engedélyező hatóság honlapján érhető el az alábbi linken: Pénztárgépek forgalmazási engedélyezése („A 9/2016.(III.25.) NGM rendeletnek megfelelő pénztárgépek”)Fontos: A konkrét gép átszemélyesítésre való alkalmasságáról célszerű az adott típus forgalmazójánál vagy szervizénél tájékozódni, még az adott pénztárgép megvásárlása előtt.Korábban, ha a pénztárgép üzemeltetőjének személyében változás következett be, az adóügyi ellenőrző egységet cserélni kellett. A jogszabály módosítása lehetővé tette a pénztárgép átszemélyesítését. Az átszemélyesítés az üzembe helyezett pénztárgép más üzemeltetőhöz rendelését jelenti.Az átszemélyesítés folyamata 2 fázisból áll.,,Az átszemélyesítés funkció a pénztárgépeken a szerviz menüben kerül elhelyezésre, tehát az átszemélyesítéshez az adott pénztárgép típus szervizelésére jogosult pénztárgép műszerész segítsége szükséges.”1) Az átszemélyesítés megkezdése előtt a régi üzemeltetőnek az online gép használatának idején keletkezett naplóállományokat a 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet 5. melléklet I/7.szerint adathordozóra (CD/DVD) kell írni, és azt megőrizni.2) Átszemélyesítéshez az új üzemeltetőnek átszemélyesítési kódot szükséges beszereznie. A kód a„PTGREG” nevű nyomtatványon igényelhető ügyfélkapun keresztül.Az átszemélyesítési kód alapján a NAV szerver közli a pénztárgéppel az új üzemeltető adatait.

Új határidő: Január 1.

2016-09-21 Intertechnika

A korábban eltervezett szeptember végi időpont helyett a kötelezett szolgáltatónak csak január elsejétől kell pénztárgépet használni. Az erről szóló rendelet hamarosan megjelenik.

MÓDOSULT A NAV JOGSZABÁLY

2016-08-21 Intertechnika

A 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet módosítása a 9/2016. (III. 25.) NGM rendelettel egészült ki, miszerint a kötelező éves felülvizsgálatot az online pénztárgép szerviz csak a pénztárgép üzemeltetési helyén végezheti el.

Bővítik a pénztárgép használatára kötelezettek körét

2016-09-21 Intertechnika

Megtörtént a bejelentés, ma Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter egy sajtótájékoztató keretein belül bejelentette, hogy újabb ágazatokra terjesztik ki az online pénztárgépek használatát. Az alábbi vállalkozásoknak kell 2016. szeptember 30-tól online pénztárgépet használniuk:• gépjármű-javítási, karbantartási tevékenységet végzők,• a gépjárműalkatrész-kiskereskedelmet, motorkerékpár-alkatrész kereskedelmet és javítást végzők,• plasztikai sebészeti tevékenységet folytatók,• diszkót és táncteremet működtetők,• ruházati tisztító szolgáltatást végzők,• különböző fizikai közérzetet javító és testedzési szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások.2017. január elsejétől pedig:• a pénzváltók,• a személyszállító tevékenységet végző taxisok és uberesek.A rendelet módosítás megjelenése a napokban várható a Magyar Közlönyben, rövidesen az is kiderül, hogy lesz-e módosítás a technikai feltételekben és a szervizelési szabályokban, a korábban megjelent tervezetekben ugyanis teljesen átírták ezeket a részeket is.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye

2016-01-10 Intertechnika

Minden kedves ügyfelünk figyelmét szeretnénk felhívni arra, hogy a NAV és az online pénztárgép közötti folyamatos adatkapcsolat biztosítása kötelező. A jogszabályban előírt kötelezettségek elmulasztása pénzbírságot vonhat maga után!

Éves felülvizsgálat

2016-01-10 Intertechnika

Felhívjuk minden online pénztárgépet használó Vállalkozás figyelmét, hogy a ( 48/2013 NGM rendelet 48.§ 2. bekezdés) hatályos jogszabály értelmében a pénztárgépeken éves felülvizsgálatot kell elvégeztetni a szervizzel. Ennek hiányát, illetve akár késedelmes elvégzését a NAV szankcionálhatja!A tulajdonosoknak, üzemeltetők felelőssége figyelni, hogy mikor jár le az egy év. Aki elmulasztja a kötelező szervizt mulasztási bírságot kaphat.,, 48. § (1) A pénztárgépek éves szervizes felülvizsgálata kötelező. (2) Az (1) bekezdés szerinti felülvizsgálatot a pénztárgép üzembe helyezését, illetve legutóbbi éves szervizelését követő 1 éven belül kell elvégeztetnie az üzemeltetőnek. „Az éves felülvizsgálat során a szerviz ellenőrzi, hogy történt-e illegális beavatkozás vagy ennek kísérlete a pénztárgépen. Szükség esetén kicserélik az adóügyi ellenőrző egység (AEE) akkumulátorát is, vagy ha betelt az adóügyi memória, akkor újat szerelnek be. Egyes géptípusoknál hologram matricával látja el a pénztárgépet (gyártótól függ). A szerviz a felülvizsgálat megtörténtéről köteles adatot szolgáltatni a NAV-nak! A vizsgálat tényét a szerviz rögzíti a pénztárgépnaplóban. A napló megőrzése és dokumentálási kötelezettsége a kereskedőt terheli.